นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Asian Herb in space

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (โครงการเตรียมวิทย์สุขภาพ) จำนวน 6 คน ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Asian Herb in space

Read more

ผลการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021

Read more

โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการเแข่งขัน startup โครงการ CP-ALL (PIM Innovation Bizplan) ระดับภาคใต้

Read more

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64

Read more

นักเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักเรียน S.M.E. คว้ารางวัลชมเชยการประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โปรแกรม S.M.E. คว้ารางวัลชมเชยจากผลงานคลิปวีดิทัศน์เรื่อง “แสงเทียน”

Read more

นักเรียนเตรียมวิศวะคว้ารางวัลชมเชยโครงการประกวดคลิปวีดิทัศน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โปรแกรมเตรียมวิศวะคว้ารางวัลชมเชยโครงการประกวดคลิปวีดิทัศน์ NIA Creative Contest ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND”

Read more

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา คว้ารางวัลการแข่งขัน Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ณ สนาม Chiangmai Ice Arena จังหวัดเชียงใหม่

Read more

นักเรียนโปรแกรมเตรียมแพทย์คว้ารางวัลนวัตกรรมลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า

นายกรวัชร นบนอบ และนายอภิวิชญ์ เกินเฉิง กี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โปรแกรมเตรียมแพทย์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากผลงานนวัตกรรม “ระบบแผ่นกรองฝุ่น PM2.5 และแบคทีเรียจากเส้นใยข้าวโพดเคลือบด้วยอนุภาคเงินนาโน”

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายพีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ และทีมงาน ได้รับรางวัลลำดับที่ 9 และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงาน “Social lover”

นายพีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ และทีมงาน ได้รับรางวัลลำดับที่ 9 และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงาน “Social lover” ในรายการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “New Normal วิถีใหม่…โอกาสใหม่”

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนโปรแกรมวิศวะคอมฯ ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ รายการ “Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020”

นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับมัธยมศึกษา Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020

Read more