โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการเแข่งขัน startup โครงการ CP-ALL (PIM Innovation Bizplan) ระดับภาคใต้ และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีมมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นายโยธิน ลิ้มโยธิน
นายธันยธรณ์ แสงหยกกุล
นายศศพล เกียรติชีระนันท์
นายธนกฤต แซ่ลิ่ม
นายกสิรพจน์ รัตติ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม
อาจารย์จุลินทิพย์ พุทธวงศ์
อาจารย์มนัสพัฒน์ ขุนหมุด
อาจารย์วันวิสา นฤมิตวงศ์