ขอแสดงความยินดีกับนายพีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ และทีมงาน ได้รับรางวัลลำดับที่ 9 และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงาน “Social lover”

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ กฟผ., สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, Index Creative Village, กลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์, ศิลปินและนักแสดง จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “New Normal วิถีใหม่…โอกาสใหม่” จากการประกวดในครั้งนี้นายพีรภาสกร์ อินทร์จันทร์ และทีมงาน ได้รับรางวัลลำดับที่ 9 และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงาน “Social lover”