ชมคลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแสงทองวิทยา

ชมคลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยาเร้าร่วมบริจาคโลหิต

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา สมัยที่ 22 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้กำกับวิชาทหารเกษียณอายุราชการและผู้กำกับวิชาทหารดีเด่น

ประกาศรายชื่อผู้กำกับวิชาทหารเกษียณอายุราชการและผู้กำกับวิชาทหารดีเด่น

Read more

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ปีการศึกษา 2564

Read more

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

วิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 10 ณ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองหวะ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

Read more

ผกท.(พ) ว่าที่ พ.ต.วสุ คุรุเสถียรพร และ ผกท.คิด ทองได้คล้าย ร่วมกับ พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เยี่ยมอาการ ผกท.หญิงกฤษณา จันทนะ

ผกท.(พ) ว่าที่ พ.ต.วสุ คุรุเสถียรพร และ ผกท.คิด ทองได้คล้าย ร่วมกับ พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เยี่ยมอาการ อดีตประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

Read more