นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา คว้ารางวัลประกวดคลิป

นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดคลิปพระปรีชาสามารถของ ร.4 และจำนวนโพลต์,ไลค์,แชร์ ได้ลำดับที่ 2 จาก กองทัพภาค4 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค4

Read more

ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more

ชมคลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแสงทองวิทยา

ชมคลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยาเร้าร่วมบริจาคโลหิต

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา สมัยที่ 22 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้กำกับวิชาทหารเกษียณอายุราชการและผู้กำกับวิชาทหารดีเด่น

ประกาศรายชื่อผู้กำกับวิชาทหารเกษียณอายุราชการและผู้กำกับวิชาทหารดีเด่น

Read more

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ปีการศึกษา 2564

Read more

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

วิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 10 ณ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองหวะ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

Read more