นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

วิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 10 ณ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองหวะ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

Read more

ผกท.(พ) ว่าที่ พ.ต.วสุ คุรุเสถียรพร และ ผกท.คิด ทองได้คล้าย ร่วมกับ พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เยี่ยมอาการ ผกท.หญิงกฤษณา จันทนะ

ผกท.(พ) ว่าที่ พ.ต.วสุ คุรุเสถียรพร และ ผกท.คิด ทองได้คล้าย ร่วมกับ พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เยี่ยมอาการ อดีตประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

Read more

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

Read more

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสงทองวิทยา สมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยยื่นใบสมัครและทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลา

Read more