นักเรียนเตรียมวิศวะคว้ารางวัลชมเชยโครงการประกวดคลิปวีดิทัศน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (โปรแกรมเตรียมวิศวะฯ) ซึ่งประกอบด้วย นายนพอนันต์ รัตนอภัยพงศ์ และนายเจตดิลก แซ่อึ้ง ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์เรื่อง “Twin” เข้าร่วมโครงการประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” จัดโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ชื่อทีม “ชาบู” โดยนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานดังกล่าว