นักเรียนโปรแกรมเตรียมแพทย์และโปรแกรมเตรียมวิศวะ PATONG ROV School War

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมแพทย์และโปรแกรมเตรียมวิศวะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน PATONG ROV school war ณ.ศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยมีความร่วมมือจาก สมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ และ ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสงขลา โดยมี 16 ทีมจาก 13 โรงเรียนชื่อดังจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้ส่งนักเรียนจากโปรแกรมเตรียมแพทย์และโปรแกรมเตรียมวิศวะเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1.สุวิจักขณ์ ยอดแก้ว ม.4/1
2.วุฒิภูมิ แก้วใจจง ม.4/1
3.สิริวิชญ์ วจีวรสิทธิ์ ม.4/1
4.มารวย แซ่ตั้ง ม.4/1
5.สุรเชษฐ์ ช่วยเนียม ม.4/2
6.ทวีทรัพย์ ลีลาประเสริฐศิลป์ ม.4/2