นักเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักเรียน S.M.E. คว้ารางวัลชมเชยการประกวดวีดิทัศน์ NIA Creative Contest

นายถิรชนม์ บุญชำนาญ, นายภัทรพล กิจเจริญ และนายธฤต นาวารัตน์ ทั้งสามคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนายพงศ์พล วีรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โปรแกรม S.M.E. ภายใต้ชื่อทีม “แสงเทียน” คว้ารางวัลชมเชยจากผลงานคลิปวีดิทัศน์เรื่อง “ความแตกต่างที่ลงตัว” ในโครงการ NIA Creative Contest ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” จัดโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม