Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ถึงพ่อไม่ได้เกิด ในถิ่นนี้ แต่พ่อก็รักที่นี้เหมือน บ้านของพ่อ
ต้องทำในสิ่งที่คนอืนทำได้ยาก จงให้ในสิ่งที่คนอืนให้ได้ยาก จงเสียสละในสิ่งที่คนอืนเสีย สละได้ยาก จงเอาชนะในสิ่งที่ คนอืนเอาชนะได้ยาก 
นายเอนก แซ่ตั้ง
แสงทองคือบ้านหลังที่สอง
พฤษภาคม - ตุลาคม 54
More       
ดูประกาศทั้งหมด