คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน

clickดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร   clickดูรายละเอียดการสอบ

***แนะนำให้ใช้ ในการเปิดใช้งานโปรแกรมรับสมัคร ***

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ LMS

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแสงทองวิทยา