>>ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ป.1 / 2559‏<<
สามารถตรวจรายชื่อ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

>>ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1 / 2559‏<<
สามารถตรวจรายชื่อ และพิมพ์บัตรสอบ

(โดย Login เข้าสู่ระะบบ)

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน

clickดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร   clickดูรายละเอียดการสอบ

***แนะนำให้ใช้ ในการเปิดใช้งานโปรแกรมรับสมัคร ***

  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ LMS

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแสงทองวิทยา