มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

Read more

ชมวีดิทัศน์งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 42

ชมวีดิทัศน์งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 42 โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28/1/2565

Read more

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โครงการ SME

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โครงการ SME

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่ออวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าพบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่ออวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนแสงทองวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้โรงเรียนแสงทองวิทยาเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มการาคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนจึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในระดับชั้นต่าง ๆ ตามประกาศนี้

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Asian Herb in space

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (โครงการเตรียมวิทย์สุขภาพ) จำนวน 6 คน ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Asian Herb in space

Read more