ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำ ระดับอายุ 7-8 ปี

เด็กชายกรกฤต วัชรเวชศฤงคาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กชายกฤตานน รัตพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายธิติกร ชีวานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Read more

ประชาสัมพันธ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาสัมพันธ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more

ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน 2566

พิธีบรรพชาสามเณร 101 รูป ภาคฤดูร้อน 11-25 มีนาคม 2566 ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาหาดใหญ่ ณ วัดเกาะเสือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชราชธิดา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ท่าน จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

Read more

นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา คว้ารางวัลประกวดคลิป

นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดคลิปพระปรีชาสามารถของ ร.4 และจำนวนโพลต์,ไลค์,แชร์ ได้ลำดับที่ 2 จาก กองทัพภาค4 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค4

Read more

ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more