มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

Read more

คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Safety School & Airborne

คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Safety School & Airborne โดยมี ผศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล และอาจารย์ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว เป็นวิทยากร และมี ดร.พัฒน์ มาศนิยม เป็นผู้ดำเนินรายการ

Read more

คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK) ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกกับคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมโครงการเปิดโรงเรียนปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมโครงการเปิดโรงเรียนปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

Read more

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech วันที่สองจำนวน 372 คน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาจำนวน 316 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech เข็มแรก เป็นวันที่สอง ณ โรงพยาบาลราษฎร์ยิน

Read more

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech วันแรกจำนวน 316 คน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาจำนวน 316 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech เป็นวันวันแรก ณ โรงพยาบาลราษฎร์ยิน

Read more

ประกาศฉบับที่ 6/2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และตารางเวลา

ประกาศฉบับที่ 6/2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และตารางเวลา

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 โรงเรียนแสงทองวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทางโรงเรียนได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ต่อไป

Read more

ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

Read more