นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา คว้ารางวัลประกวดคลิป

นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดคลิปพระปรีชาสามารถของ ร.4 และจำนวนโพลต์,ไลค์,แชร์ ได้ลำดับที่ 2 จาก กองทัพภาค4 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค4