นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา คว้ารางวัลการแข่งขัน Thailand Youth Ice Hockey Championship 2020

เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ณ สนาม Chiangmai Ice Arena จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

เด็กชายทวีรัตน์ ยอดเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน 14
นายเศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
นายสมิทธิ์ วิริยภาษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
นายโยธิน ลิ้มโยธิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
เด็กชายสิรดนัย สิริโปราณานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP)