ชมวีดิทัศน์งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 42

ชมวีดิทัศน์งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 42 โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28/1/2565

Read more

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมกันเก็บขยะรอบบริเวณพื้นที่รอบนอกโรงเรียน ในกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ บริเวณอาคารแม่พระ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนช่วงสายเป็นของนักเรียนระดับประถมศึกษา

Read more

ชมภาพพิธีสถาปนากรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดพิธีสถาปนากรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

Read more

S.M.E. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ชมคลิปย้อนหลัง)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.15 น. ทางโครงการซาเลเซียน S.M.E. ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน SME#63 ผ่านการเลือกตั้งแบบออนไลน์ ทางระบบ Line@

Read more

S.M.E. จัดกิจกรรม Mini Reunion พร้อมมอบทุนการศึกษา (ชมคลิปย้อนหลัง)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโปรแกรม S.M.E. จัดกิจกรรม Mini Reunion และร่วมเป็นเกียรติกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา👉 ในฐานะทำคะแนนสูงเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย👉 เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.2562👉 นักเรียนที่รับทุนศึกษาต่อโครงการ S.M.E.บริเวณ ใต้อาคาร ดอมินิก เวลา 13.30 –

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม I.E.P.

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม I.E.P. ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม S.M.E.

เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม S.M.E. ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more