ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยาเร้าร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา สมัยที่ 22 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยาทุกนาย ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยาอีก 25 นาย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนแสงทองวิทยาและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรในครั้งนี้