พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม I.E.P.

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม I.E.P. ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19