S.M.E. จัดกิจกรรม Mini Reunion พร้อมมอบทุนการศึกษา (ชมคลิปย้อนหลัง)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโปรแกรม S.M.E. จัดกิจกรรม Mini Reunion และร่วมเป็นเกียรติกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
👉 ในฐานะทำคะแนนสูงเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
👉 เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.2562
👉 นักเรียนที่รับทุนศึกษาต่อโครงการ S.M.E.
บริเวณ ใต้อาคาร ดอมินิก เวลา 13.30 – 14.15 น.
ภายใต้ Concept งาน “Light tomorrow with today”