I.E.P. ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาเรือใบระดับเยาวชนในประเภทเรือใบต่าง ๆ

ศูนย์ฝึกซ้อมเรือใบ สาขาสงขลา ได้คัดเลือกเด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand National Sailing Champions โดยจะเข้าร่วมแข่งขันรอบที่ 2 ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 อีกครั้ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายเธียนทร์

Read more

I.E.P. ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection การแข่งขัน Go-Kart

I.E.P. ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection การแข่งขัน Go-Kart รายการ Singha Kart Cup 2021 ณ สนาม Bira Kart จังหวัดชลบุรี

Read more

I.E.P. ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน JJGA Golf Trophy 2021

I.E.P. ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน JJGA Golf Trophy 2021 ณ Wangnoi Prestige Golf & Country Club จังหวัดอยุธยา

Read more

I.E.P. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ (3th Runner UP) การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพงศ์พล ตั้งคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

Read more

I.E.P. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ (7th Runner UP) การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชัชพงศ์ ตั้งคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 7 การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

Read more

นักเรียนโปรแกรม Intensive English Program คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

เด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

Read more

นักเรียน I.E.P. คว้ารางวัลจากการแข่งขันรายการ SASMO และ AMT

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โปรแกรม Intensive English Program (I.E.P.) ประกอบด้วยเด็กชายนอคุน ตันติวิเชียร และเด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ SASMO และ AMT

Read more

I.E.P. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Turning Point Wangpha to ASEAN”

ม Intensive English Program (I.E.P.) โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Turning Point Wangpha to ASEAN” ณ โรงเรียนบ้านวังพา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more