I.E.P. ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection การแข่งขัน Go-Kart

เด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Singha Kart Cup 2021 ณ สนาม Bira Kart จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 2564 โดยนักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection เป็น 1 ใน 16 คนจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในการแข่งขันโกคาร์ทระดับเยาวชน