พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โปรแกรมเตรียมแพทย์ไหว้ครูบริเวณหน้าอาคารซาวีโอ

โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไหว้ครูที่ห้องสมาร์ทบอร์ดชั้น 5 อาคารแม่พระ

โปรแกรมภาษาและการคำนวณไหว้ครูบริเวณบ้านพ่อบอสโก