ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ บริเวณอาคารแม่พระ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนช่วงสายเป็นของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนยังยึดแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้นักเรียนยืนเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากทุกคน