I.E.P. ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาเรือใบระดับเยาวชนในประเภทเรือใบต่าง ๆ

ศูนย์ฝึกซ้อมเรือใบ สาขาสงขลา ได้คัดเลือกเด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand National Sailing Champions โดยจะเข้าร่วมแข่งขันรอบที่ 2 ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 อีกครั้ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายเธียนทร์

Read more

I.E.P. ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection การแข่งขัน Go-Kart

I.E.P. ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection การแข่งขัน Go-Kart รายการ Singha Kart Cup 2021 ณ สนาม Bira Kart จังหวัดชลบุรี

Read more

I.E.P. ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน JJGA Golf Trophy 2021

I.E.P. ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน JJGA Golf Trophy 2021 ณ Wangnoi Prestige Golf & Country Club จังหวัดอยุธยา

Read more

I.E.P. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ (3th Runner UP) การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพงศ์พล ตั้งคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

Read more

I.E.P. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ (7th Runner UP) การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชัชพงศ์ ตั้งคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 7 การแข่งขันกอล์ฟ TGA SINGHA Junior Golf Ranking 3/2021-2002

Read more

ผลการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021

Read more

SME ชนะเลิศ การแข่งขัน MWIT Square 13th

SME ชนะเลิศ การแข่งขัน MWIT Square 13th จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

Read more

นักเรียนโปรแกรม Intensive English Program คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

เด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

Read more

โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการเแข่งขัน startup โครงการ CP-ALL (PIM Innovation Bizplan) ระดับภาคใต้

Read more