ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ ซึ่งได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานนี้ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนแสงทองวิทยาครั้งนี้