ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำ ระดับอายุ 7-8 ปี

เด็กชายกรกฤต วัชรเวชศฤงคาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กชายกฤตานน รัตพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายธิติกร ชีวานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งตามกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อม QR Code สำหรับผู้ปกครองเข้า Line กลุ่มครูประจำชั้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งตามกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อม QR Code สำหรับผู้ปกครองเข้า Line กลุ่มครูประจำชั้น

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more