ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งตามกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อม QR Code สำหรับผู้ปกครองเข้า Line กลุ่มครูประจำชั้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งตามกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อม QR Code สำหรับผู้ปกครองเข้า Line กลุ่มครูประจำชั้น

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแสงทองวิทยาและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยาแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแสงทองวิทยาและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยาแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มแจกคูปองเวลา 12.00 น.)

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยาอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้อนุเคราะห์มอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลให้แก่โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้จากภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

กำหนดการเลือกกีฬา ดนตรีและศิลปะ ปีการศึกษา 2564 และ video ขั้นตอนการเลือกกีฬา ดนตรีและศิลปะผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการเลือกกีฬา ดนตรี ศิลปะ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
วันที่ 10-11 พ.ค. 64 ป.3 ใหม่
วันที่ 12-14 พ.ค 64 ป.5 , ป.6 ใหม่
วันที่ 15-17 พ.ค 64 ม.1-ม.3 ใหม่
วันที่ 18-20 พ.ค64 ม.4- ม.6 ใหม่

Read more

ประกาศคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลาว เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกซาเลเซียนเข้ารับหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2021

ประกาศคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกซาเลเซียนเข้ารับหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2021

Read more

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

นักเรียน SME โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คว้ารางวัล Youth Volunteers Award

ตัวแทนนักเรียนโครงการ S.M.E. โรงเรียนแสงทองวิทยาจับมือกับเพื่อนๆ นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ร่วมกันตอบแทนความดีสู่สังคมโดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นแก่น้องๆ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร และยังส่งโครงการจิตอาสาดังกล่าวเข้าประกวดในรายการ Youth Volunteers Award

Read more

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

Read more

นักเรียนโปรแกรม Intensive English Program คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

เด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

Read more

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมกันเก็บขยะรอบบริเวณพื้นที่รอบนอกโรงเรียน ในกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”

Read more