มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

นักเรียน SME โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คว้ารางวัล Youth Volunteers Award

ตัวแทนนักเรียนโครงการ S.M.E. โรงเรียนแสงทองวิทยาจับมือกับเพื่อนๆ นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ร่วมกันตอบแทนความดีสู่สังคมโดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นแก่น้องๆ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร และยังส่งโครงการจิตอาสาดังกล่าวเข้าประกวดในรายการ Youth Volunteers Award

Read more

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยาขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานในช่วงวันหยุดคริสต์มาสถึงปีใหม่

โรงเรียนแสงทองวิทยาขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานในช่วงวันหยุดคริสต์มาสถึงปีใหม่

Read more

นักเรียนโปรแกรม Intensive English Program คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

เด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ SUMO 1 KG RC Junior

Read more

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมกันเก็บขยะรอบบริเวณพื้นที่รอบนอกโรงเรียน ในกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”

Read more

แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยพี่โชกุน นักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563

คอร์สเรียนการกุศล เตรียมสอบ สสวท. ป.6 รอบ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดยพี่โชกุน
การันตีเหรียญทอง สสวท. คะแนนสูงสุดวิทยาศาสตร์ ป.6 และเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมต้น (IJSO2016)

Read more

โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer

นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล The Golden Buzzer พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการเแข่งขัน startup โครงการ CP-ALL (PIM Innovation Bizplan) ระดับภาคใต้

Read more

ภาพบรรยากาศการร่วมระดมความคิดในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 2

บรรยากาศconferenceวันที่สอง (25 พ.ย. 2563) ร่วมระดมความคิด กับ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และ Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

Read more

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และ Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

Read more