อบรมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดอบรมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “จิตวิญญาณความเป็นครูและระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก” โดยมีบาทหลวง ดร.บรรจง สันติสุขนิรันดร์ เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้