SALESIAN OF DON BOSCO

ความสำคัญของวันที่ 8 ธันวาคม สำหรับครอบครัวซาเลเซียนและโรงเรียนซาเลเซียนทั่วโลก คือ

เป็นจุดเริ่มต้นกิจการของคณะซาเลเซียน ซึ่งในวันนี้คุณพ่อบอสโกได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ความเป็นเด็กที่น่าค้นหาของ “บาร์โทโรเมว กาเรลลี” เด็กจากชนบทที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง

คุณพ่อบอสโกได้นำหลักเหตุผล ศาสนา ความรักใจดี หรือที่เราเรียกว่า
“ระบบป้องกัน” หล่อหลอมบาร์โทโรเมล และเพื่อน ๆ ด้วยความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่จนเด็ก ๆ ไว้วางใจ รักในความใจดีของคุณพ่อ มาร่วมกิจกรรมและปฏิบัติศาสนกิจจนกลายเป็นศูนย์เยาวชน

ศูนย์เยาวชนที่คุณพ่อบอสโกดูแลด้วยหัวใจ คือสนามเด็กเล่นในความฝันสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน ซึ่งคุณพ่อบอสโกได้สวดภาวนาขอพรจากแม่พระด้วยบทวันทามารีย์ เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ดั่งปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยวันที่ 8 ธันวาคมของทุกปี คือวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล คือวันเกิดของกิจการซาเลเซียน…ที่รักยิ่งของคุณพ่อบอสโก และครอบครัวซาเลเซียน

8 ธันวาคม…รักเยาวชน = รักคุณพ่อบอสโก = รักคณะซาเลเซียน