ชมคลิปวิดีโอโรงเรียนแสงทองวิทยาให้การต้อนรับคุณพ่ออัคราธิการ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คุณพ่อ Fr. Ángel Fernández ARTIME อัคราธิการคณะซาเลเซียนได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ในการนี้มีคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ