มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565