ชมวีดิทัศน์งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 42

ชมวีดิทัศน์งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 42 โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28/1/2565

Read more

การเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนสอบเข้า ม.1 SME แสงทอง-ธิดา และ ม.1 SMEBOY

คำชี้แจงการเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนสอบเข้า ม.1 SME แสงทอง-ธิดา และ ม.1 SMEBOY

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โปรแกรม SME แสงทองวิทยา ธิดานุเคราะห์ (ประเภทสอบคัดเลือก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โปรแกรม SME แสงทองวิทยา ธิดานุเคราะห์ (ประเภทสอบคัดเลือก)

Read more

SME ชนะเลิศ การแข่งขัน MWIT Square 13th

SME ชนะเลิศ การแข่งขัน MWIT Square 13th จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

Read more

นักเรียน SME โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คว้ารางวัล Youth Volunteers Award

ตัวแทนนักเรียนโครงการ S.M.E. โรงเรียนแสงทองวิทยาจับมือกับเพื่อนๆ นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ร่วมกันตอบแทนความดีสู่สังคมโดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นแก่น้องๆ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร และยังส่งโครงการจิตอาสาดังกล่าวเข้าประกวดในรายการ Youth Volunteers Award

Read more

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64

Read more