นักเรียน SME โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คว้ารางวัล Youth Volunteers Award

ตัวแทนนักเรียนโครงการ SME โรงเรียนแสงทองวิทยาจับมือกับเพื่อนๆ นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ร่วมกันตอบแทนความดีสู่สังคมโดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นแก่น้องๆ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร และยังส่งโครงการจิตอาสาดังกล่าวเข้าประกวดในรายการ Youth Volunteers Award ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลชมเชยมาได้สำเร็จ