พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more