แสงทองวิทยาได้รับรางวัลเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดและรางวัลนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีพิธีมอบรางวัลคะแนนสูงสุดและรางวัลนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ O-NET รวม 6 รางวัล

Read more

สมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

สมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

Read more

ประกาศมูลนิธิ สอวน. เรื่อง สิทธิพิเศษนักเรียน ครั้งที่ 16 IJSO เข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมูลนิธิ สอวน. เรื่อง สิทธิพิเศษนักเรียน ครั้งที่ 16 IJSO เข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563

Read more