กำหนดการเลือกกีฬา ดนตรีและศิลปะ ปีการศึกษา 2564 และ video ขั้นตอนการเลือกกีฬา ดนตรีและศิลปะผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการเลือกกีฬา ดนตรี ศิลปะ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
วันที่ 10-11 พ.ค. 64 ป.3 ใหม่
วันที่ 12-14 พ.ค 64 ป.5 , ป.6 ใหม่
วันที่ 15-17 พ.ค 64 ม.1-ม.3 ใหม่
วันที่ 18-20 พ.ค64 ม.4- ม.6 ใหม่

Read more

นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ นักเรียนใช้ง่ายอยู่ที่ไหนก็เข้าเรียนได้เพียงคลิกเดียว

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19

Read more

ภาพบรรยากาศการร่วมระดมความคิดในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 2

บรรยากาศconferenceวันที่สอง (25 พ.ย. 2563) ร่วมระดมความคิด กับ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และ Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

Read more

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64

Read more

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และ Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

Read more

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางมาโรงเรียนแสงทองวิทยา เพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียด โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

Read more

แสงทองวิทยาได้รับรางวัลเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดและรางวัลนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีพิธีมอบรางวัลคะแนนสูงสุดและรางวัลนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ O-NET รวม 6 รางวัล

Read more

สมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

สมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

Read more

ประกาศมูลนิธิ สอวน. เรื่อง สิทธิพิเศษนักเรียน ครั้งที่ 16 IJSO เข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมูลนิธิ สอวน. เรื่อง สิทธิพิเศษนักเรียน ครั้งที่ 16 IJSO เข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563

Read more