นักเรียนโปรแกรม I.E.P. คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน KMT 2020

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นักเรียนโปรแกรม Intensive English Program (I.E.P.) เข้าร่วมการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนนานาชาติ Kangaroo Math Competition (KMT 2020) โดยสามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน ดังนี้

เด็กชายศุภณัฐ วิทูสุรพจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (รางวัลเหรียญทอง)
เด็กชายจิรวิชญ์ ศีลตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (รางวัลเหรียญเงิน)
เด็กชายนภัสรพี จารุเดชขจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (รางวัลเหรียญเงิน)
เด็กชายวีรวัฒน์ เชาว์กิติวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 (รางวัลเหรียญเงิน)
เด็กชายนอคุน ตันติวิเชียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 (รางวัลเหรียญเงิน)
เด็กชายณฐพร อุบล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 (รางวัลเหรียญเงิน)