ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนโปรแกรมวิศวะคอมฯ ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ รายการ “Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (นักเรียนโปรแกรมวิศวะคอมฯ เข้าแข่งขันในชื่อทีมเหนียวไก่) ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับมัธยมศึกษา Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณครูเจษฎา ประวาลปัทม์กุล เป็นคุณครูที่ปรึกษาและควบคุมทีมการแข่งขัน