กำหนดการเลือกกีฬา ดนตรีและศิลปะ ปีการศึกษา 2564 และ video ขั้นตอนการเลือกกีฬา ดนตรีและศิลปะผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการเลือกกีฬา ดนตรี ศิลปะ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
วันที่ 10-11 พ.ค. 64 ป.3 ใหม่
วันที่ 12-14 พ.ค 64 ป.5 , ป.6 ใหม่
วันที่ 15-17 พ.ค 64 ม.1-ม.3 ใหม่
วันที่ 18-20 พ.ค64 ม.4- ม.6 ใหม่