st logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

12-01-2561 Hits:665 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โรงเรียนแสงทองวิทยา รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

Read more

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

14-11-2560 Hits:945 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถม 2 อัตรา มัธยมศึกษา (SME) 1 อัตรา#รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ- เพศ ชาย หรือ หญิง- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป- รักการสอน - มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับความเป็นครู- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแสงทองวิทยา ในวันและเวลา ทำงาน145 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110Tel: (074)-244733, 244736, 235101 Fax:(074)-237506

Read more

แนะนำโปรแกรมการศึกษา INP

03-08-2560 Hits:5055 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แนะนำโปรแกรม INP จาก Innovation Program เป็นโปรแกรมพัฒนาต่อจาก GP จาก General Program โดยที่ GP เน้นการเรียนการสอนเพื่อ “การศึกษาต่อ” ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ในสาขาที่ผู้เรียนต้องการ โปรแกรม INP ยังคงรักษาเป้าหมายเดิมของ “การศึกษาต่อ” ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนต้องการ เช่นเดิม แต่มีพัฒนาการเพิ่มเติมจาก “เรียน รู้ เข้าใจ สอบ” เป็น “สำรวจค้นคว้า คิดค้นนวัตกรรม ลงมือสร้างนวัตกรรม” โดยคำว่า...

Read more

ระบบรับสมัครเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา

Admissions

เข้าสู่ระบบ EPS โรงเรียนแสงทองวิทยา

Eps

stu 60 2

โรงเรียนแสงทองวิทยา รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ทุกโปรแกรม (รวม SME)
โดยสมัครระบบออนไลน์ เท่านั้น ได้ทาง http://www.saengthong.ac.th แล้วเลือก เข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนแสงทองวิทยา
Admissions

หรือ http://eps.saengthong.ac.th/admission

#อธิบายโปรแกรมต่างๆดังนี้

ประถมศึกษาปีที่ 1
GP = เน้นเนื้อหาที่ตามหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
MINI = เน้นเนื้อหาการเรียนตามหลักสูตร และ เพิ่มเติมพิเศษการเรียนภาษาอังกฤษ , คณิตเพิ่มเติม
IEP = เน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยครูชาวต่างประเทศ , เรียนไวโอลิน , ว่ายน้ำ ,
และ ได้เซ็นต์สัญญา MOU กับสถาบันการศึกษาที่ ประเทศสิงคโปร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1
INP = เน้นเนื้อหาตามหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ เน้นทักษะนวกรรมทางคอมพิวเตอร์ และ วรรณกรรม ยุค 4.0
MINI = เน้นการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ , มีเพิ่มทักษะค่ายภาษาอังกฤษ และศึกษาดูงานต่างประเทศ
SMP = เน้นทักษะการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค่ายกิจกรรมต่างที่เพิ่มเติมจากเนื้อหา มีการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ
SMC = มุ่งเน้นทักษะการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ และกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ สอบเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า
SME = มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ เพื่อให้มีความสามารถ และความรู้ สอบ – วัดความรู้ เข้าสู่สนามแข่งขันระดับประเทศ , ระดับสากล

มัธยมศึกษาปีที่ 4
SME = มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ เพื่อให้มีความสามารถ และความรู้ สอบ – วัดความรู้ เข้าสู่สนามแข่งขันระดับประเทศ , ระดับสากล
หมายเหตุ การพิจารณามาเรียนโปรแกรมแพทย์ , วิศวะ , วิศวะ-คอม , วิทย์ , ศิลป์ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาเอง จากคะแนนสอบเข้า SME

ระยะเวลาการสมัคร ผ่านระบบโปรแกรม
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิ้นสุด เดือนตุลาคม 2560
ชั้นอื่นๆ สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันสอบ...
สอบสัมภาษณ์ นรปจ.ม.1 สอบ 18 – 22 กันยายน 2560
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอบ 21 – 23 ตุลาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 1SME สอบ 7 ตุลาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป สอบ 8 ตุลาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ 4 พฤศจิกายน 2560


อธิบายโปรแกรม

ประถมศึกษาปีที่ 1

GP = เน้นเนื้อหาที่ตามหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

MINI = เน้นเนื้อหาการเรียนตามหลักสูตร และ เพิ่มเติมพิเศษการเรียนภาษาอังกฤษ , คณิตเพิ่มเติม

IEP = เน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยครูชาวต่างประเทศ , เรียนไวโอลิน , ว่ายน้ำ ,

และ ได้เซ็นต์สัญญา MOU  กับสถาบันการศึกษาที่ ประเทศสิงคโปร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

INP = เน้นเนื้อหาตามหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ เน้นทักษะนวกรรมทางคอมพิวเตอร์ และ วรรณกรรม  ยุค 4.0

MINI = เน้นการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ , มีเพิ่มทักษะค่ายภาษาอังกฤษ และศึกษาดูงานต่างประเทศ

SMP = เน้นทักษะการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ค่ายกิจกรรมต่างที่เพิ่มเติมจากเนื้อหา  มีการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ

SMC = มุ่งเน้นทักษะการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ  และกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ สอบเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า

SME = มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ   เพื่อให้มีความสามารถ และความรู้ สอบ – วัดความรู้  เข้าสู่สนามแข่งขันระดับประเทศ , ระดับสากล

มัธยมศึกษาปีที่ 4

SME = มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ   เพื่อให้มีความสามารถ และความรู้ สอบ – วัดความรู้  เข้าสู่สนามแข่งขันระดับประเทศ , ระดับสากล

หมายเหตุ  การพิจารณามาเรียนโปรแกรมแพทย์ , วิศวะ , วิศวะ-คอม , วิทย์ , ศิลป์   ทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาเอง จากคะแนนสอบเข้า  SME

ระยะเวลาการสมัคร ผ่านระบบโปรแกรม

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1                 สิ้นสุด เดือนกันยายน  2560

มัธยมศึกษาปีที่ 4                                                   สิ้นสุด เดือนตุลาคม  2560

ชั้นอื่นๆ                                                                 สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์  2560

วันสอบ...

สอบสัมภาษณ์ นรปจ.ม.1                     สอบ   18 – 22  กันยายน  2560

ประถมศึกษาปีที่ 1                               สอบ     21 – 23  ตุลาคม  2560

มัธยมศึกษาปีที่ 1SME                        สอบ     7   ตุลาคม   2560

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป                      สอบ     8   ตุลาคม   2560

มัธยมศึกษาปีที่ 4                               สอบ   4   พฤศจิกายน    2560