st logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากผู้อำนวยการ

28-03-2563 Hits:276 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา  

Read more

ประกาศเลื่อนการรับ ปพ 1

27-03-2563 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

#ประกาศเลื่อนกำหนดรับปพ1 ประกาศโรงเรียนแสงทอง เรื่อง เลื่อนกำหนดรับ ปพ1 เลื่อนกำหนดการรับสมุดพก ปพ.1 , เงินอุดหนุนรัฐบาล ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 👉เป็นวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563

Read more

ประกาศงดใช้สนาม

22-03-2563 Hits:492 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศโรงเรียนแสงทองวิทยา เรื่องงดใช้สนามทุก  

Read more

ระบบรับสมัครเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา

Admissions
** ระบบเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2562 **

หลักสูตรและโปรแกรมต่างๆ โรงเรียนแสงทองวิทยา

st curriculum

เข้าสู่ระบบ EPS โรงเรียนแสงทองวิทยา

Eps

โรงเรียนแสงทองวิทยา (เพจหลัก)

โครงการ SME