st logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระเงิน ค่าหนังสือ หรือ ค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2563

การชำระเงิน ค่าหนังสือ หรือ ค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2563
มีระบบการเข้าชำระเงิน 2 แบบ ( ตามถนัด )
แบบที่ 1
1.เข้าแอป St Next
2.ไปที่ยอดค้างชำระเงิน จะแจ้งยอดรวมทั้งหมด
3.กดเข้าไปที่ยอดรวมทั้งหมด จะแยกรายการออกมาว่าค่าอะไรบ้าง
4.กด เลือกรายการที่ต้องการชำระเงิน
5.กด เลือกการชำระเงินเงิน ว่าต้องการแบบไหน (ตามถนัด)
แบบที่ 2
1.เข้า www.saengthong.ac.th
2.ระบบสารสนเทศ เลือก กิจกรรม ดนตรี/ศิลปะ และกีฬา
3.ไปที่ยอดค้างชำระเงิน จะแจ้งยอดรวมทั้งหมด
4.กดเข้าไปที่ยอดรวมทั้งหมด จะแยกรายการออกมาว่าค่าอะไรบ้าง
5.กด เลือกรายการที่ต้องการชำระเงิน
6.กด เลือกการชำระเงินเงิน ว่าต้องการแบบไหน (ตามถนัด)
หมายเหตุ บัตรนักเรียนเติมเงินเข้าไปจะเป็นการเติมเงินให้นักเรียนรับประทานอาหารในโรงเรียน ไม่เกี่ยวกับ การชำระเงิน ค่าเล่าเรียน / ค่าหนังสือ เงินนั้นจะเป็นของนักเรียนทันที

ประกาศยกเลิก SUMMER และ กำหนดการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแสงทองวิทยา ฉบับที่ 2/2563 เรื่องการยกเลิกเรียน SUMMER 2020  

https://www.facebook.com/154240087997367/posts/2785568601531156/

 
ประกาศโรงเรียนแสงทองวิทยา ฉบับที่ 3/2563 เรื่องแนวปฏิบัติของครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

ประกาศเลื่อนการรับ ปพ 1

#ประกาศเลื่อนกำหนดรับปพ1 ประกาศโรงเรียนแสงทอง เรื่อง เลื่อนกำหนดรับ ปพ1 เลื่อนกำหนดการรับสมุดพก ปพ.1 , เงินอุดหนุนรัฐบาล ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 👉เป็นวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563

1585303514643

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สารจากผู้อำนวยการ