st logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องสอบ ม.1 โปรแกรม SME แสง…

02-10-2562 Hits:10160 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศรายชื่อห้องสอบ ม.1 โปรแกรม SME แสงทอง - ธิดาฯ ดาวนโหลดรายชื่อที่นี่

Read more

ระบบรับสมัครเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา

Admissions
** ระบบเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2562 **

หลักสูตรและโปรแกรมต่างๆ โรงเรียนแสงทองวิทยา

st curriculum

เข้าสู่ระบบ EPS โรงเรียนแสงทองวิทยา

Eps

โรงเรียนแสงทองวิทยา (เพจหลัก)

โครงการ SME