Black Ribbon

st logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำโปรแกรมการศึกษา INP

03-08-2560 Hits:3805 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แนะนำโปรแกรม INP จาก Innovation Program เป็นโปรแกรมพัฒนาต่อจาก GP จาก General Program โดยที่ GP เน้นการเรียนการสอนเพื่อ “การศึกษาต่อ” ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ในสาขาที่ผู้เรียนต้องการ โปรแกรม INP ยังคงรักษาเป้าหมายเดิมของ “การศึกษาต่อ” ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนต้องการ เช่นเดิม แต่มีพัฒนาการเพิ่มเติมจาก “เรียน รู้ เข้าใจ สอบ” เป็น “สำรวจค้นคว้า คิดค้นนวัตกรรม ลงมือสร้างนวัตกรรม” โดยคำว่า...

Read more

การรับสมัครนักเรียนโครงการSME 2561

02-08-2560 Hits:8978 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครและ ระเบียบปฏิบัติโครงการ SME แสงทอง – ธิดาฯเรื่อง การคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ ฯ การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น 1. เข้าสู่ http://www.smest.net/ หรือ http://www.saengthong.ac.th/หรือ Facebook Fan Page Salesian SME หรือ โรงเรียนแสงทองวิทยา - Saengthong Vitthaya School (OFFICIAL) 2. เลือก เข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนปีการศึกษา 2561 หรือ คลิกจาก Link นี้ได้เลย http://eps.saengthong.ac.th/admission 3. ทำการลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลนักเรียนที่สมัคร เพื่อขอรับ User และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ 4. ทำ...

Read more

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

01-08-2560 Hits:10694 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โรงเรียนแสงทองวิทยา รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ทุกโปรแกรม (รวม SME)โดยสมัครระบบออนไลน์ เท่านั้น ได้ทาง http://www.saengthong.ac.th แล้วเลือก เข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนแสงทองวิทยาหรือ http://eps.saengthong.ac.th/admission#อธิบายโปรแกรมต่างๆดังนี้ประถมศึกษาปีที่ 1GP = เน้นเนื้อหาที่ตามหลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการMINI = เน้นเนื้อหาการเรียนตามหลักสูตร และ เพิ่มเติมพิเศษการเรียนภาษาอังกฤษ , คณิตเพิ่มเติมIEP = เน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยครูชาวต่างประเทศ , เรียนไวโอลิน...

Read more

ระบบรับสมัครเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา

Admissions

เข้าสู่ระบบ EPS โรงเรียนแสงทองวิทยา

Eps