ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำ ระดับอายุ 7-8 ปี

เด็กชายกรกฤต วัชรเวชศฤงคาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กชายกฤตานน รัตพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายธิติกร ชีวานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Read more

ประชาสัมพันธ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาสัมพันธ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more

ภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน 2566

พิธีบรรพชาสามเณร 101 รูป ภาคฤดูร้อน 11-25 มีนาคม 2566 ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาหาดใหญ่ ณ วัดเกาะเสือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชราชธิดา

Read more