ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ท่าน จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

Read more

นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา คว้ารางวัลประกวดคลิป

นศท. โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดคลิปพระปรีชาสามารถของ ร.4 และจำนวนโพลต์,ไลค์,แชร์ ได้ลำดับที่ 2 จาก กองทัพภาค4 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค4

Read more

ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าแสงทอง ครั้งที่ 10

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าแสงทอง ครั้งที่ 10 ณ สนามคอหงษ์อารีน่า

Read more

นักเรียนโปรแกรมเตรียมแพทย์และโปรแกรมเตรียมวิศวะ PATONG ROV School War

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมเตรียมแพทย์และโปรแกรมเตรียมวิศวะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน PATONG ROV school war ณ.ศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยมีความร่วมมือจาก สมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ และ ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสงขลา โดยมี 16 ทีมจาก 13 โรงเรียนชื่อดังจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขัน

Read more

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา รุ่น 08 เข้าเยี่ยมคณะผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา รุ่น 08 เข้าเยี่ยมคณะผู้ใหญ่ของโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน

Read more

ชมคลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแสงทองวิทยา

ชมคลิปวิดีโอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

อบรมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดอบรมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “จิตวิญญาณความเป็นครูและระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก” โดยมีบาทหลวง ดร.บรรจง สันติสุขนิรันดร์ เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้

Read more

ชมคลิปวิดีโอโรงเรียนแสงทองวิทยาให้การต้อนรับคุณพ่ออัคราธิการ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คุณพ่อ Fr. Ángel Fernández ARTIME อัคราธิการคณะซาเลเซียนได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ในการนี้มีคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

Read more