ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยาเร้าร่วมบริจาคโลหิต

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา สมัยที่ 22 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย

Read more

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแสงทองวิทยา ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแสงทองวิทยา ครั้งที่ 3/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Conference อาคารแม่พระ โรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

I.E.P. ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาเรือใบระดับเยาวชนในประเภทเรือใบต่าง ๆ

ศูนย์ฝึกซ้อมเรือใบ สาขาสงขลา ได้คัดเลือกเด็กชายเธียนทร์ ทวีสมบูรณ์ญาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand National Sailing Champions โดยจะเข้าร่วมแข่งขันรอบที่ 2 ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 อีกครั้ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กชายเธียนทร์

Read more

I.E.P. ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection การแข่งขัน Go-Kart

I.E.P. ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Selection การแข่งขัน Go-Kart รายการ Singha Kart Cup 2021 ณ สนาม Bira Kart จังหวัดชลบุรี

Read more

I.E.P. ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน JJGA Golf Trophy 2021

I.E.P. ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน JJGA Golf Trophy 2021 ณ Wangnoi Prestige Golf & Country Club จังหวัดอยุธยา

Read more

ผลการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยาได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบประกาศนียบัตรให้กับทางโรงเรียนแสงทองวิทยาเพื่อแสดงว่าทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ในระบบ E-SAR ตามระยะเวลาที่กำหนด

Read more

SME ชนะเลิศ การแข่งขัน MWIT Square 13th

SME ชนะเลิศ การแข่งขัน MWIT Square 13th จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564

Read more