ชมคลิปข่าวโรงเรียนแสงทองวิทยามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ช่อง HI NEWS เสนอข่าวโรงเรียนแสงทองวิทยามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2564

Read more

ด่วน!!! เปิดรับสมัครผู้สนใจและมีความต้องการกู้ในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564

เปิดรับสมัครผู้สนใจและมีความต้องการกู้ในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564 มีระยะเวลาในการยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ นักเรียนใช้ง่ายอยู่ที่ไหนก็เข้าเรียนได้เพียงคลิกเดียว

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19

Read more

แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยพี่โชกุน นักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563

คอร์สเรียนการกุศล เตรียมสอบ สสวท. ป.6 รอบ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดยพี่โชกุน
การันตีเหรียญทอง สสวท. คะแนนสูงสุดวิทยาศาสตร์ ป.6 และเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมต้น (IJSO2016)

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรบเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงาน“โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตลอดจนสามารถออกแแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

Read more

TEDET Mock Test ระบบจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์

TEDET Mock Test ซึ่งเป็นระบบจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบประเมินจริง

Read more