โรงเรียนแสงทองวิทยาขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานในช่วงวันหยุดคริสต์มาสถึงปีใหม่

โรงเรียนแสงทองวิทยาขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานในช่วงวันหยุดคริสต์มาสถึงปีใหม่

Read more

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนแสงทองวิทยา

โรงเรียนแสงทองวิทยาได้ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองถึงเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนแสงทองวิทยา จำนวน 6 ข้อ

Read more