ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนโปรแกรมวิศวะคอมฯ ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ รายการ “Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020”

นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ และนายตนุภัทร สถิตวรรธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลชมเชย รอบรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับมัธยมศึกษา Royal Thai Ari Force Junior CTF 2020

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

Read more