ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

Read more

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

Read more

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสงทองวิทยา สมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยยื่นใบสมัครและทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลา

Read more