ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลคืนสู่เหย้าชาวแสงทอง ครั้งที่ 9

ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลคืนสู่เหย้าชาวแสงทอง ครั้งที่ 9 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหญ้าเทียมคิกออฟ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางมาโรงเรียนแสงทองวิทยา เพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียด โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

Read more

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 23 จัดงานเลี้ยงรุ่นและทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 23 จัดงานเลี้ยงรุ่น พร้อมทำบุญอุทิศแก่ครูบาอาจารย์และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานพิธีปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยารับการตรวจนิเทศและติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแสงทองวิทยา รับการตรวจนิเทศและติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องconference โรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 / 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง ประธานชมรมศิษย์เก่าพร้อมคณะร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของ คุณครูศรีสมร ลิ่มกังวาฬมงคล

ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง ประธานชมรมศิษย์เก่าพร้อมคณะร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของ คุณครูศรีสมร ลิ่มกังวาฬมงคล

Read more

ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมด้วยคุณชูวิทย์ ลิ่มสุวรรณโณ คุณสิทธิโชค ตั้งทรัพยากร และคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ ของคุณครูฉันทนา เฉลิมพรชัยวงศ์

ภราดา ด.ร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมด้วยคุณชูวิทย์ ลิ่มสุวรรณโณ คุณสิทธิโชค ตั้งทรัพยากร และคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ ของคุณครูฉันทนา เฉลิมพรชัยวงศ์

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Read more