ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแสงทองวิทยา ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแสงทองวิทยา ครั้งที่ 3/2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Conference อาคารแม่พระ โรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

ชมคลิปข่าวโรงเรียนแสงทองวิทยามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ช่อง HI NEWS เสนอข่าวโรงเรียนแสงทองวิทยามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2564

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าและชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนแสงทองวิทยา มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าและชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนแสงทองวิทยา มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19

Read more

โรงเรียนแสงทองวิทยาอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้อนุเคราะห์มอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลให้แก่โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคารรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้จากภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา

Read more

ประกาศคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลาว เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกซาเลเซียนเข้ารับหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2021

ประกาศคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกซาเลเซียนเข้ารับหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2021

Read more

ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลคืนสู่เหย้าชาวแสงทอง ครั้งที่ 9

ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลคืนสู่เหย้าชาวแสงทอง ครั้งที่ 9 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหญ้าเทียมคิกออฟ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางมาโรงเรียนแสงทองวิทยา เพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียด โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

Read more

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 23 จัดงานเลี้ยงรุ่นและทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 23 จัดงานเลี้ยงรุ่น พร้อมทำบุญอุทิศแก่ครูบาอาจารย์และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานพิธีปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more