นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 10 ณ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยา สมัยที่ 21