นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (โปรแกรม S.M.E.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองหวะ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแสงทองวิทยา ว่าที่พันตรีวสุ คุรุเสถียรพร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแสงทองวิทยา คิด ทองได้คล้าย เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้